Meeting room Antwerp // ape

Book our awesome meeting rooms

1 - 3 van 3 | meeting and event spaces per page

Board Room

Grotehondstraat 44 // Coworking
Antwerpen
14 seats
Book me now

The Sleeve

Grotehondstraat 44 // Coworking
Antwerpen
4 seats
Book me now

The Ring

Grotehondstraat 44 // Coworking
Antwerpen
4 seats
Book me now

Some kind words

1 - 3 van 3 | meeting and event spaces per page